Taiwan Trade

เชื่อมเฟสบุ๊คแมสเซนเจอร์กับบัญชี
Taiwantrade.comของคุณ

 1. 1
  หา "Taiwantrade, I Love MIT" บนเฟสบุ๊คคลิ๊ก ส่งข้อความ เพื่อเปิดกล่องข้อความหรือแอพพลิเคชั่นแมสเซนเจอร์
 2. 2
  คลิ๊ก เริ่มต้น และอนุญาตให้ "Taiwantrade, I Love MIT" ติดต่อคุณ.
 3. 3
  คลิ๊ก เมนู และเลื่อนขึ้นเพื่อดูตารางเมนู จากนั้นเลือก Membership > Link your account.
 4. 4
  กรอกบัญชี(อีเมล)และรหัส Taiwantrade.comของคุณเพื่อเชื่อมเข้าระบบ
 5. 5
  เข้าไปในบัญชี Taiwantrade.com (https://bu.taiwantrade.com) และไปที่ Account Setting > Password and connected Accounts . อาจจะใช้เวลาสักพักเพื่ออัพเดทสถานะของคุณ กรุณากลับมาตรวจสอบในภายหลัง